Artikel ‘Vooroordelen leerkrachten fnuiken ambitieuze studiekeuze’

Het is een betalend artikel. Hieronder vind je enkele citaten.

“De studie toont aan dat leerkrachten lagere verwachtingen hebben van leerlingen uit sociaal zwakkere milieus, ook als die ­dezelfde scores behalen als leerlingen uit sociaal sterkere milieus.”

“Behalve de verwachtingen van de leerkracht spelen ook de opvattingen van de leerlingen zélf een rol, al is het effect iets minder groot. Die krijgen ze voornamelijk mee door de opvoedingswaarden van hun ouders. Als leerlingen thuis te horen krijgen dat onderwijs waardevol is als een ­middel tot zelfontplooiing, dan is de kans groter dat ze een ambitieuze studiekeuze (blijven) maken.”