Workshops en lezingen

Op alle terreinen hebben vooroordelen over mensen in armoede hun impact. Dit gebeurt in de leraarskamer, de gang van het ziekenhuis, de leiding van de jeugdbeweging, bij de voedselbank of sociale kruidenier, de lokale vereniging,… enz.

Zelden wordt er over vooroordelen gesproken, want dat is taboe, het is ‘slecht’ om vooroordelen te hebben. Daarom praten we er liever niet over. Dat is jammer en een gemiste kans om precies stil te staan bij die vooroordelen die we allemaal hebben.
Verenigingen of organisaties die hiervan wel werk willen maken, kunnen wij ondersteunen. Op die manier kunnen ze een meer inclusief beleid voeren en de participatie van mensen in armoede bevorderen.

Indien je hierover meer wenst te weten dan kan je ons contacteren.