Vooroordelen

“Ze zouden beter gaan werken, dan geraken ze uit de miserie.”
“Zij hebben een schoon leven, niets doen maar wel elke maand gratis geld.”
“Ze hebben zogezegd geen geld, maar wel een dure smartphone.”

Iedereen heeft dergelijke uitspraken over mensen in armoede al wel eens gehoord. Is het zo dat je door te werken niet arm meer bent? Is er werk voor iedereen? Is rondkomen met een leefloon een lui lekker leventje? Waarom is het belangrijk om een smartphone te bezitten als je in armoede leeft?

Vooroordelen, foute veralgemeningen of halve waarheden zijn van alle tijden. Daarom startte ATD Vierde Wereld Vlaanderen in 2016 het project ‘Waarheid of Fabel?’. Waarheid of Fabel wil vooroordelen over armoede ontkrachten. Via de methode Kruising van Kennis werkten mensen in armoede samen met academici, journalisten en mensen uit het sociale werkveld. We baseerden ons op onderzoek van specialisten en op cijfers van de Vlaamse of Federale Overheid.

Die schat aan informatie en inzichten willen we met jullie delen. In Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger lees je de levende verhalen van mensen in armoede. Op deze site worden de cijfers, statistieken en onderzoek op een aantrekkelijke manier toegankelijk gemaakt. Het boek en de site zijn de yin en yang van ons project over vooroordelen over mensen in armoede.

We willen hiermee tegengewicht bieden aan een bewuste framing in sommige media of van enkele politieke partijen die mensen in armoede neerzetten als dom, lui en geboren fraudeurs. Het adagio van ‘eigen schuld, dikke bult’ of ‘voor wat, hoort wat’ is een handig alibi om zich als maatschappij te onttrekken van de verantwoordelijkheid voor het armoedeprobleem.

Scroll to bottom

Thema's