Dat mensen in armoede de richtlijnen van hun dokters niet altijd volgen moet in een bredere maatschappelijke context begrepen worden. Zo kan het dat een gebrek aan opleiding en kennis van de taal ervoor zorgt dat het moeilijker is om de richtlijnen van de dokter te begrijpen. Maar ook financiële en organisatorische redenen kunnen de gezondheidskloof in de hand werken.

Studies  tonen aan dat de communicatie tussen de arts en patiënt beïnvloed wordt door de sociaaleconomische positie van de patiënt. Voor laaggeschoolden en personen met een migratieachtergrond kan het gebrek aan opleiding en kennis van de taal er bijvoorbeeld voor zorgen dat het moeilijker voor hen is om de richtlijnen van de dokter te begrijpen en bijgevolg te volgen. Daarnaast zijn er financiële en organisatorische beslommeringen en verplichtingen die de gezondheidskloof tussen mensen in armoede en niet in armoede kunnen verklaren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de betaling van dringende zaken op kortere termijn voorrang krijgt, zoals voeding, schoolboeken of kledij. Organisatorische moeilijkheden (conflicten met andere verplichtingen op het werk, met familie en kinderen, een gebrek aan opvang, minder flexibele werkomstandigheden) kunnen ook bijdragen aan het niet opvolgen van doktersadvies.

Bijdrage door Josephine Foubert, Veerle Buffel en Ronan Van Rossem

In de pers

Video: Zeg niet waar je vandaan komt: Recht op gezondheidszorg (ATD Vierde Wereld, 10 december 2021)

‘Eén op drie artsen vindt dat mensen in armoede verkeerde prioriteiten stellen’ (Sociaal.net, 11 oktober 2023)