Objectieve criteria bepalen wie kindergeld krijgt en hoeveel. Er zijn wel een paar groepen in de samenleving voor wie een toeslag is voorzien. Er is een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Er is ook een sociale toeslagafhankelijk van het inkomen en het aantal kinderen. Zelfs met die toeslagen is het kindergeld ruimschoots onvoldoende om de kosten te dekken van een kind.

Kinderbijslag is een tussenkomst van de overheid om deels de opvoedingskosten van kinderen te compenseren. Het is een vorm van solidariteit tussen gezinnen met en gezinnen zonder kinderen. De kinderbijslag is op dit moment niet hoog genoeg om de minimumkost van uitgaven voor kinderen te dekken. Volgens de Gezinsbond moet de Vlaamse kinderbijslag minstens de helft dekken van de minimumkosten van kinderen, en dat in elke leeftijdsklasse. Op dit moment is dat niet het geval. Voor gezinnen met 1 kind dekt de kinderbijslag amper een kwart van de minimumkost, voor gezinnen met 2 kinderen bedraagt de dekkingsgraad iets méér dan een derde en voor gezinnen met 3 kinderen iets minder dan de helft.

De Studiedienst van de Gezinsbond houdt de kosten bij voor kinderen en de bedragen die nodig zijn naargelang de leeftijd van een kind. Volgens de cijfers van september 2019 kost een kind tussen 0 en 5 jaar 340  euro per maand. Voor een kind van 12 tot 18 jaar oud loopt dit bedrag op tot 540 euro per maand. Kijken we naar de bedragen van het nieuwe Groeipakket dan zien we dat er per kind een maandelijks basisbedrag is voorzien van 163 euro. Afhankelijk van het inkomen en het aantal kinderen kan dat verhoogd worden met 51 tot 81 euro per maand. Het idee dat mensen in armoede geld verdienen aan hun kinderen klopt dus niet. Uit cijfers van ‘Het Kind in Vlaanderen 2018’ van Kind en Gezin zien we dat het verhoogd armoederisico duidelijk hoger ligt bij grote gezinnen met minstens drie kinderen (15%) dan bij gezinnen met 1 of 2 kinderen.