Mensen in armoede kunnen ondankbaar lijken wanneer de voedselpakketten niet aansluiten bij hun culturele of persoonlijke voorkeur. Vrijwilligerswerk van mensen in armoede bij voedselbanken toont daarentegen hun betrokkenheid en dankbaarheid. Een sociale kruidenier kan als oplossing dienen voor dit probleem.

Uit onderzoek in Nederland blijkt dat de voedselbanken nauwelijks in staat zijn om te voldoen aan de groeiende vraag naar eten. Het is niet alleen moeilijk om gezonde en gevarieerde voedselpakketten te maken, de inhoud sluit ook vaak niet aan bij de culturele of persoonlijke voorkeur van de gebruikers. Vrijwilligers zien het als ondankbaarheid als gebruikers een voedselpakket niet willen aannemen. Ze hebben het voedsel toch echt nodig? Dit bemoeilijkt de interactie.

De manier waarop voedsel wordt aangeboden aan de gebruikers is heel belangrijk. Er zijn bijvoorbeeld voedselbanken die ter aanvulling op het pakket de gebruikers laten kiezen tussen producten. Sociale kruideniers spelen in op dit probleem door een kwaliteitsvol en vooral waardig alternatief aan te bieden: een buurtwinkel met kwalitatieve producten aan sterk verminderde prijzen.

Het feit dat mensen in armoede vaak vrijwilliger zijn bij of aan de basis liggen van een voedselbank maakt duidelijk dat ze sociaal betrokken zijn. Uit eigen ervaring weten ze hoe het is om honger te hebben en daaraan willen ze iets doen.