Hiermee wordt bedoeld dat mensen in armoede geen recht hebben op (veel) kinderen want ze hebben er niet voldoende middelen voor. Veel kinderen hebben betekent niet automatisch een leven in armoede. Wat veel meer bepalend is voor het armoederisico is of het gaat om een eenoudergezin en de werkintensiteit en de afkomst van de ouders. Sommige ouders kiezen bewust voor meerdere kinderen, anderen kunnen zich moeilijk afstemmen op geboorteregeling of willen na de traumatische ervaring van de plaatsing van hun kind zo snel mogelijk een ander kindje.

Armoederisico

Het armoederisico ligt duidelijk hoger bij de grote gezinnen met minstens 3 kinderen (12,4%) dan bij de gezinnen met 1 of 2 kinderen. Maar veel kinderen hebben betekent niet automatisch een leven in armoede. Wat veel meer bepalend is voor het armoederisico in de gezinssituatie is of het gaat om een eenoudergezin of niet. Verder zijn de afkomst en de werkintensiteit van de ouders factoren die bijdragen.

Recht op een gezin

In de 20ste eeuw werden in Europa meerdere vrouwen in armoede, die als inferieur of asociaal beschouwd werden, onder dwang gesteriliseerd. Ook in Belgiƫ gebeurde dit, maar de omvang is niet bekend wegens gebrek aan studies. De uitsluiting ging verder dan dat: ook gingen ze kinderen weghalen uit hun gezin gewoon omdat de ouders arm waren. Ook vandaag komt een grote meerderheid van de geplaatste kinderen uit een arm gezin, ook al mag dit geen criterium meer zijn om kinderen te plaatsen.

Keuze voor een groot gezin

Als je bent opgegroeid in een groot gezin, kies je makkelijker terug voor een groot gezin. Vooral meisjes kiezen dan ook voor iets waar ze altijd al goed in waren: zorgen en koesteren.

Als je vat wilt hebben op het aantal kinderen dat je krijgt moet je een methode van geboorteregeling kiezen. Voorbehoedsmiddelen kosten veel geld. Natuurlijke methodes van geboorteregeling hebben die kost niet, maar die vragen dan meestal wel bepaalde vaardigheden zoals regelmaat en discipline. Twee vaardigheden die net extra onder druk komen te staan als mensen in armoede leven.

Uithuisplaatsing van een kind kan er ook toe leiden dat mensen zo snel mogelijk een ander kindje willen om de leegte te vullen dat het andere kindje heeft achtergelaten.